DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY VOZOVEK

Pokud je potřeba vozovku opravit, musí se provést její diagnostický průzkum, aby návrh opravy byl technicky správný a ekonomický.

 • Pomáháme správcům komunikací a projektantům 
 • Spolupracujeme s akreditovanými zkušebními laboratořemi
 • Uplatňujeme zkušenosti ze stavební praxe, výzkumu i tvorby technických předpisů a norem
 • Podílíme se na revizi TP 87 Návrh údržby a oprav netuhých vozovek

PORADENSTVÍ PŘI NAVRHOVÁNÍ A STAVBĚ VOZOVEK

 • Konzultační činnost 
 • Odborné posudky
 • Odborný výklad technických předpisů a norem
 • Pomoc při navrhování vozovek
 • Pomoc při prodeji a použití recyklovaných stavebních materiálů
 • Zpracování technických předpisů
 • Pomoc při realizaci Systému jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)
 • Pomoc při efektivním zavedení a realizaci systému kvality podle ČSN EN ISO 9001

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek

Školení je zaměřeno na základní vlastnosti zemin, klasifikaci zemin, posuzování zemin z hlediska vhodnosti do zemního tělesa a podloží vozovky, navrhování a provádění úpravy zemin, provádění a kontrolu aktivní zóny podle ČSN 73 6133. 

Podkladní vrstvy

Školení je zaměřeno na materiálové vlastnosti, nestmelené vrstvy podle ČSN 73 6126-1, vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy podle ČSN 73 6124-1 a současné problémy.

Navrhování vozovek

Vysvětlení principu navrhování vozovek, vstupní údaje pro návrh a posouzení vozovky, návrhová metoda podle nových TP 170, výpočetní program ELaS, nejčastější chyby při navrhování.

Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsob opravy

Školení je zaměřeno na znalost druhů poruch, příčin jejich vzniku a následného vývoje. Pro technicky správný a ekonomicky efektivní způsob opravy vozovky je nezbytný diagnostický průzkum vozovky. Toto vše dohromady je nezbytným předpokladem, aby návrh opravy vozovky byl technicky správný a ekonomicky efektivní. Pozornost je též věnována revizi TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

Použití recyklovaných materiálů v silničním stavitelství

Školení je zaměřeno na používání recyklovaných materiálů v silničním stavitelství podle TP 210 a výklad dalších souvisejících technických norem a předpisů. Dále je věnována pozornost problémům, které v současné době recyklaci brání nebo ji komplikují.

Současné problémy a nejčastější chyby při navrhování a výstavbě vozovek

Školení je zaměřeno na shrnutí některých aktuálních problémů, které způsobují investorům, projektantům i zhotovitelům často zbytečné komplikace. 

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

Školení je zaměřeno na otázku čím se zásypy rýh liší od běžně prováděných zemních prací při stavbě vozovek a čím a jak se mají rýhy zasypat. Celá problematika je brána komplexně od základních vlastností materiálů, technologie provádění až po upozornění na některé problémy. 

Každé téma je možné individuálně přizpůsobit dle konkrétních požadavků.