NORMALIZAČNÍ ČINNOST

Zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály - materiály pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi (CEN - European Committee for Standardization)

Člen Technické normalizační komise TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles, gestor pro TC 227 WG 4

Vedoucí národního aplikačního týmu Technické normalizační komise pro podkladní vrstvy vozovek, zpracovatel např. :


ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

ČSN 73 6100-4 Názvosloví pozemních komunikací – Část 4: Stavba vozovek

ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena


Člen kolektivu autorů ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

TECHNICKÉ PŘEDPISY

 • Zpracovatel Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) kap. 5 Podkladní vrstvy (ŘSD, 2014)
 • Spoluautor revize technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
 • Vedoucí týmu zpracovatelů revize technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
 • LEKTORSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • Odborná školení organizovaná Sdružením pro výstavbu silnic 
  • Odborná školení v rámci vzdělávacích programů ČKAIT
  • Silniční akademie - cyklus vzdělávacích workshopů (Sdružení pro výstavbu silnic)
  • Individuální odborná školení pro firmy a organizace
  • Vedoucí kolektivu autorů odborné publikace a VŠ učebnice "Technologie stavby vozovek" (2015)

  OSTATNÍ