NORMALIZAČNÍ ČINNOST

 • Zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály - materiály pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi (CEN - European Committee for Standardization)
 • Člen Technické normalizační komise TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles, gestor pro TC 227 WG 4
 • Vedoucí národního aplikačního týmu Technické normalizační komise pro podkladní vrstvy vozovek, zpracovatel např. :
  ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
  ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem
  ČSN EN 14227-15 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy
  ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu
  Člen kolektivu autorů ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

TECHNICKÉ PŘEDPISY

 • Zpracovatel technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena (2009) 
 • Člen kolektivu autorů technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - Dodatek 1 (ŘSD, 2010)
 • Zpracovatel Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) kap. 5 Podkladní vrstvy (ŘSD, 2014)
 • Spoluautor revize technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
 • Vedoucí týmu zpracovatelů revize technických podmínek Ministerstva Dopravy TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
 • LEKTORSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • Odborná školení organizovaná Sdružením pro výstavbu silnic 
  • Odborná školení v rámci vzdělávacích programů ČKAIT
  • Silniční akademie - cyklus vzdělávacích workshopů (Sdružení pro výstavbu silnic)
  • Individuální odborná školení pro firmy a organizace
  • Vedoucí kolektivu autorů odborné publikace a VŠ učebnice "Technologie stavby vozovek" (2015)

  OSTATNÍ