HomeO firměSlužbyLegislativaReferenceKontakty
Navrhování vozovek

ÚVODNÍ INFORMACE

PROČ NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK?

Cíle projektu

Projekt NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK byl založen za účelem pomoci investorům, projektantům a zhotovitelům při výstavbě a opravách pozemních komunikací a zpevněných ploch.

Technicky správný a ekonomicky efektivní návrh vozovky je stejně důležitý jako návrh jakéhokoliv jiného stavebního díla. Poddimenzovaná vozovka se začne vlivem provozu rychle porušovat. Na druhé straně její předimenzování vede k nehospodárnosti a plýtvání. Cílem správného návrhu je tedy určení typu a tloušťky všech konstrukčních vrstev vozovky včetně posouzení vhodnosti jejího podloží.

Odborné posouzení stávající konstrukce vozovky a vypracování návrhu její opravy je úkolem diagnostického průzkumu. Diagnostický průzkum je tedy soubor činností, které zahrnují identifikaci konstrukčních vrstev, zjištění jejich únosnosti, inventarizaci poruch, objasnění příčin poruch a vypravování návrhu opravy konstrukce vozovky. Zárukou kvalitního diagnostického průzkumu je především odbornost a zkušenosti těch, co jej provádějí.

Aktivně se podílíme na tvorbě a revizích předpisů pro navrhování a opravy vozovek, čímž chceme naše zkušenosti co nejvíce uplatnit v praxi.