HomeO firměSlužbyLegislativaReferenceKontakty
Navrhování vozovek

O NÁS

PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Ing. Jan Zajíček

 • Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, udělení 02/1997
 • Člen Technické normalizační komise TNK 147 pro navrhování a provádění vozovek a zemních těles, zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály - Materiály pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy.
 • Zpracovatel některých norem a předpisů jako např.:
  ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
  ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené cementem
  TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena
  Člen kolektivu zpracovatelů:
  ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
  Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
 • Držitel oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 201/2009, vydaného Ministerstvem dopravy
 • Certifikovaný auditor kvality (první certifikát č. 1102/97 ze dne 20. listopadu 1997, vydaný certifikačním orgánem GRADUA - CEGOS, s.r.o., Praha)
 • Lektor pravidelných školení o evropských normách pro stavbu vozovek, které každoročně pořádá Sdružení pro výstavbu silnic Praha (kamenivo, nestmelené směsi, směsi stmelené hydraulickými pojivy, zemní práce, recyklace, navrhování vozovek, diagnostický průzkum vozovek, podkladní vrstvy)

Ing. Libor Jacko

 • SPŠ stavební v Ostravě - pozemní stavitelství
 • VŠDS Žilina - Stavební údržba a rekonstrukce pozemních komunikací, abslv.1989
 • Silniční dozor a následně vedoucí oddělení silničních investic 1990/1996
 • Technický náměstek Ostravské komunikace 1997
 • Výrobní náměstek Ostravské komunikace p.o. a poté Ostravské komunikace, a.s. od 11/1997 do 05/2004
 • Autorizovaný technik - Dopravní stavby (nekolejová doprava), udělení 05/2003
 • Projektant oprav a rekonstrukcí silnic a místních komunikací vč. zajištění diagnostiky
 • Soudní znalec - Stavby dopravní (údržba pozemních komunikací, silniční stavby, dopravní inženýrství), jmenování 11/2003
 • Certifikovaný Manager jakosti (certifikát č. 2169 ze dne 30.června 2004, vydaný certifikačním orgánem GRADUA - CEGOS, s.r.o., Praha)